Đurđev je podsetio da je ova stranka, još pre godinu dana, predložila i da se, u skladu sa bogatom vojničkom tradicijom srpskog naroda i države, naziv Vojska Srbije preimenuje u Srpska vojska i da se u formalnu upotrebu vrate oficirske i vojničke šajkače, kao izvorna srpska vojnička obeležja.

U Srpskoj ligi smatraju da bi se redovnim služenjem vojnog roka smanjila potreba za angažovanjem profesionalnih vojnika, ali bi stručnjaci trebalo da naprave analizu i u kojima bi kasarnama vojnici na redovnom odsluženju vojnog roka bili smešteni i kakvu bi obuku imali.

Foto: Privatna arhiva