Danas je upriličeno svečano uručenje ugovora po četiri javna konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, u oblasti turizma, a koji su raspisani u poslednjem kvartalu 2021. godine u ukupnom iznosu od 157.800.000 dinara.

Ugovore je svečano uručio pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, istakavši da su svi konkursi i prateća dokumentacija sprovedeni na vreme i u predviđenom roku, zahvaljujući se pritom stručnom timu u Sekretarijatu.

FOTO: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

,,Turizam je delatnost koja je u pandemiji i u post pandemijskoj situaciji uspela da pokaže vitalnost, a Republička i Pokrajinska vlada pokazale senzibilitet da pruže pomoć turizmu, tačnije kroz republičke mere i kroz konkurse Sekretarijata. Molim Vas da sredstva namenski trošite. Obići ćemo sve korisnike sredstava i truditi se da se uverimo u sve što su uradili. Ono što je uslov koji se sigurno neće menjati, jeste da su plaćeni svi porezi i doprinosi prema državi, kao i da ne otpuštate radnike, a zapošljavanje novih radnika nam je takođe veoma važno. Ukoliko planirate i da zaposlite nove radnike, budete korisnici sredstava Sekretarijata“, rekao je pokrajinski sekretar najavivši ujedno i nove konkurse u 2022. godini.

Javnim konkursom za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine dodeljena su sredtstva za ukupno 21 lokalnu turističku organizaciju sa ciljem promocije i razvoja turističkih vrednosti jedinice lokalne samouprave i unapređenja razvoja turizma kroz programe edukacija i usavršavanja veština zaposlenih u turističkoj delatnosti.

FOTO: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javnim konkursom za manifestacije, sredstva su dodeljena za 94 manifestacije kako bi se podstakao rad udruženja građana i drugih neprofitnih organizacija koja se bave unapređenjem turističke ponude Vojvodine, a kroz organizovanje, odnosno učešće na turističko-privrednim manifestacijama od međunarodnog i domaćeg značaja.

Zatim, javnim konkursom za podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture dodeljena su sredstva za ukupno 37 korisnika iz čitave Vojvodine, čime Sekretarijat nastoji da utiče, pored unapređenja turitsičke supra i infrastrukture, i na unapređenje kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja, kroz opremanje ugostiteljskih objekata na način predviđen zakonom o planiranju i izgradnji.

FOTO: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Naposletku, dodeljeni su ugovori i korisnicima javnog konkursa za nabavku mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata, kojih je ukupno je 24, a koji su dobili sredstva za podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata i unapređenje inovativnosti u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti.

Ivanišević je dodao da je u predlogu novog pokrajinskog budžeta Sekretarijat predvideo značajna sredstva koja će dodeljivati konkursima koji će biti raspisani već početkom naredne godine, u ukupnom iznosu od 187 miliona dinara predviđenih za oblast turizma.

FOTO: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Foto: PokrajinskI sekretarijat za privredu i turizam