Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se vršiti radovi na sledećim lokacijama:

zalivanje sadnica i žive ograde Blok 2, Blok 33, Blok 11, GO Novi Beograd, izdizanje kruna stabala, utovar Blok 38, orezivanje žive ograde GO Novi Beograd,

EKIPA 12: košenje Bulevar Mihajla Pupina – Trešnjev cvet, Dom zdravlja;

košenje Park Ušće – Blok 15, okopavanje ruža, seča podrasta, riljanje šiblja Sava centar, zalivanje sadnica Blok 22, Blok 28, leva obala Save, seča podrasta, suvih stabala, orezivanje šiblja Blok 28, orezivanje žive ograde Blok 30, seča suvih stabala Blok 23, rad za JKP Gradska čistoća – tretiranje komaraca,

EKIPA 13: košenje Arena, Bulevar Nikole Tesle;

dezinfekcija površina leva obala Save Blokova 44,45 i 70, skidanje nanosa sa čvrstih zastora Blok 61, orezivanje žive ograde Blok 70a,

EKIPA 14: košenje Blok 44;

košenje Dr Huga Klajna-Ismeta Mujazinovića-Peđe Milosavljevića, utovar 2.MZ, rad za JKP Gradska čistoća – tretiranje komaraca,

EKIPA 15: košenje Dr Huga Klajna-Ismeta Mujazinovića-Peđe Milosavljevića, Peđe Milosavljevića 14-26, Marka Čelebonovića-Surčinski put,

EKIPA 21: košenje 1.MZ;