JKP „Gradska čistoća“ počinje zamenu 5.000 starih i dotrajalih kontejnera postavljenih na beogradskim javnim površinama koje su u nadležnosti preduzeća.

Sudovi za odlaganje otpada su potrošni materijal, jer su izloženi svim vremenskim uticajima i podložni fizičkim oštećenjima. Usled konstantne upotrebe kontejneri se habaju, a veoma često nepažnjom nesavesnih pojedinaca, potpuno budu i uništeni usled nepropisnog odlaganja otpada, poput žara i nedovoljno ugašenog pepela. Na nekim kontejnerima nedostaju točkići, koji omogućavaju lakše manipulisanje, a sa nekih su neovlašćeno skinuti poklopci. 

„Gradska čistoća“ zato kreće sa velikom akcijom zamene kotejnera na svih deset beogradskih opština koje su u nadležnosti preduzeća. Akcija će se sprovoditi sukcesivno, a radi se o zameni klasičnih nadzemnih kontejnera zapremine 1.1 kubni metar, koji su i najčešće u upotrebi. U narednom periodu u Beogradu će 5.000 novih kontejnera zameniti stare, što će doprineti lepšem i urednijem izgledu glavog grada Srbije.

Na lokacijama gde se pokazalo da je broj kontejnera nedovoljan, biće postavljeni dodatni, dok će na nekim lokacijama biti i smanjen broj sudova, s obzirom da je praksa pokazala da se ne koriste u punom kapacitetu. 

Iz JKP „Gradska čistoća“ podsećaju sugrađane da kontejneri ne pripadaju samo ovom preduzeću i Gradu Beogradu, već su vlasništvo i svih Beograđana, te apeluju da se prema njima odnose savesno i odgovorno, da ih ne uništavaju odlažući u njih potencijalno zapaljiv otpad, da ne lepe reklamni materijal i ispisuju grafite, kako bi novi kontejneri što duže trajali i da ne bi ružili sliku glavnog grada..