U obostranom interesu srpskog i crnogorskog naroda je da Srbija i Crna Gora postignu međudržavni dogovor i naprave poseban sporazum o međusobnom ustupanju delova svoje teritorije na 99 godina, uz odgovarajuću nadoknadu, s ciljem da Srbija dobije izlaz na more, a Crna Gora deo obradivog poljoprivrednog zemljišta u Banatu – izjavio je Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige (SL).

– Dogovor sa Crnom Gorom doneo bi ekonomske, ali i geostrateške benefite našoj zemlji – kaže Đurđev i pojašnjava:

– Srpska liga predlaže da se postigne takav sporazum koji bi uključivao da Crna Gora ustupi grad Herceg Novi i njegove luke, Zeleniku i Bijelu, a Srbija svoje oranice u delu Banata koji se graniči sa Rumunijom.

Đurđev ističe da bi obe strane bile na dobitku, srpska bi dobila direktnu mogućnost izlaska na more i unapređenje pomorske trgovine, a crnogorska plodnu zemlju i odlične uslove za razvoj poljoprivredne proizvodnje uz granicu sa Evropskom unijom tj. Rumunijom, čime bi nadoknadili realan problem sa pšenicom i ostalim žitaricama.

– Ovo ne bi bio prvi slučaj ovakvog međunarodnog sporazuma, a kao dobar primer može da posluži (bivši, na 99 godina, britanski, a sada ponovo kineski) Hong Kong ili Gvatemala koja je ustupila jednu luku na Atlantiku El Salvadoru, ili Grčka koja je Kinezima ustupili luku Pirej, tako što je kineska kompanija „Kosko“ još 2008. dobila koncesiju na dva pristaništa pomenute luke, da bi 2016. godine ista kompanija počela da upravlja lukom pošto je dobila kontrolu nad 67 odsto luke Pirej – zaključuje Đurđev.

Foto: Medija Centar Beograd