–Na deponijama za odlaganje komunalnog otpada često se pojavljuje dim. To se ne dešava samo na deponiji u Vinči, već u svim gradovima koji imaju ovakve deponije. Razlog za to je prirodno sleganje zemljišta. Marko Popadić, direktor JKP “Gradska čistoća“ Beograd, naglasio je da nema požara na deponiji u Vinči i objasnio da na deponiji u Vinči postoji klizište decenijama zbog koga se otvaraju šupljine iz kojih isparavaju prirodni gasovi, koji u dodiru sa kiseonikom stvaraju dim.

  • Dakle, na deponiji nema požara već je ono što se dešava posledica prirodnog procesa. Nažalost, ova gotovo svakodnevna situacija se namerno zloupotrebljava u političke svrhe, iako se radi o procesu koji se godinama unazad dešava. Posebno je opasno što se u javnost šire lažne vesti o navodnim požarima i zagađenosti. Podsećam da je plasiranje laži i dizanje neosnovane panike krivično delo – istakao je Popadić.

On dodaje da inače, ova deponija predstavlja višedecenijski problem Beograda, jer je u upotrebi već 45 godina.

  • Grad Beograd i Srbija su prepoznali problem, tako da je završem proces javno-privatnog partnerstva za sanaciju deponije. Ona počier počinje ovog proleća i znači da će deponija zauvek biti zatvorena, kao što je to rađeno na svim deponijama u svetu koje su na ovaj način tretirane. Gradiće se spalionica otpada, koja će biti fabrika za proizvodnju toplotne energije. Na taj način će se stvoriti uslovi da se otpad koristi kao gorivo za grejanje i da se više otpad ne odlaže na deponiji. Tako će se Beograd svrstati među brojne evropske metropole koje se greju na otpad – kaže direktor JKP „Gradska čistoća“ Beograd i dodaje da je na deponiji u Vinči izgrađena i brana.
  • Oni koji šire lažne vesti o tom kako deponija i klizi, trebalo bi da znaju da je Grad Beograd krajem 2018. godine završio izgradnju brane na deponiji koji služi za prolazak ocednih voda i sprečava dalje klizanje deponije ka Dunavu. U tu branu je uloženo skoro dva miliona evra. Time je sprečena velika ekološka katastrofa i kupljeno dovoljno vremena, jer tokom proleća
    počinje kompletna sanacija i zatvaranje deponije što predstavlja deo projekta javno-privatnog partnerstva sa dve velike svetske kompanije i to francuske „Suez“ i japanske „Itoču“. Žalosno je da dezinformacije o stanju na deponiji plasiraju oni koji nisu gradili branu koja je zaustavila dalje klizanje deponije dok su bili na vlasti u Beogradu. Građani Beograda treba da znaju da je proces sanacije deponije i pronalaska partnera za ovaj veliki posao zaustavljen 2008. Od strane tadašnjeg gradonačelnika Beograda Đilasa. Vlada Srbije je 2007. godine donela odluku da se sanira deponija u Vinči. Sve je to zaustavio Đilas i izgubljeno je pet dragocenih godina u kojima se deponija širila i klizila sve više prema Dunavu. Tek 2014. pokrenut je ponovo proces. Sada oni koji ne samo nisu znali da reše problem deponije, nego nisu ništa učinili da se deponija sanira, lažu građane i šire lažne vesti – zaključio je Popadić.