JKP „Gradska čistoća“ Beograd, odbacilo je kao neosnovane i netačne sve iznete tvrdnje, koje je javnosti u svom saopštenju plasirao Sindikat „Sloga“ i gospodin Bogosav Nešović kome je Upozorenje da su se stekli uslovi za otkaz Ugovora o radu, uručeno pre nego se svojim dopisom obratio gradonačelniku Beograda, iznoseći u njemu brojne neistine, a sve sa ciljem da se osveti rukovodstvu preduzeća.

– Naime, krajem prošle godine nadležni organi su utvrdili da je Nešović lažirao dokumentaciju o završenoj srednjoj školi koja je bila osnovni uslov za zasnivanje radnog odnosa, te je doneta odluka u skladu sa zakonom.Jasno je da se nezavidna situacija u kojoj se, svojom krivicom, našao Nešović, zloupotrebljava i koristi u svrhe političke kampanje, a da se zlonamerne insinuacije u rukama političkih pijuna koriste kao oruđe za kaljanje ugleda i časti direktora JKP „Gradska čistoća“ Beograd, Marka Popadića – navodi se u saopštenju i dodaje:

Preduzeće više neće reagovati na klevete koje se plasiraju javnosti kroz medije, jer oni nisu adresa za rešavanje ovakvih sporova, već pravosudni organi kojima je protiv predsednika sindikata „Sloga“, Željka Veselinovića i Bogosava Nešovića podneta tužba zbog povrede časti i ugleda, namernim iznošenjem netačnih informacija u javnost o razlozima za dobijanje otkaza gospodina Nešovića. Veselinović i Nešović će umesto obmanjivanja javnosti putem medija, svoje tvrdnje moći da dokažu na sudu i očekujemo razumevanje medija što se do završetka sudskog spora JKP „Gradska čistoća“ Beograd, po ovom pitanju, više neće oglašavati.