Grad kontinuirano radi na poboljšanju kvaliteta vazduha i smanjenju zagađenja

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Gradske uprave Grada Beograda, kontinuirano realizuje niz aktivnosti i mera u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenja zagađenja, saopšteno je iz ovog sekretarijata.

Monitoring kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži obavlja se prema Programu kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda, kojim je ustanovljeno 21 merno mesto za merenje zagađujućih materija poreklom od stacionarnih izvora, kao i 15 mernih mesta za merenje specifičnih zagađujućih materija poreklom od izduvnih gasova motornih vozila. Svi izveštaji o rezultatima merenja dostupni su na sajtu Grada Beograda, kako bi se valjano informisala javnost i doprinelo smanjenju negativnog efekta zagađenja vazduha na zdravlje ljudi. Tokom 2019. godine, u saradnji sa Gradskim zavodom za javno zdravlje Beograd, Sekretarijat za zaštitu životne sredine obezbedio je da se na zvaničnoj internet-stranici Grada Beograda  postavi aplikacija pod nazivom Kvalitet vazduha. Na ovaj način građani mogu dobiti informaciju o stanju kvaliteta vazduha na satnom nivou, kao i preporuke za ponašanje u slučaju prekoračenja.

U skladu sa Strategijom pošumljavanja područja Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine je pokrenuo niz akcija pošumljavanja koje su započete na Adi Ciganliji. Od 2011. godine, Sekretarijat za zaštitu životne sredine je pošumio više od 850 hektara šumskog zemljišta na teritoriji Beograda, sa više od 200.000 jednogodišnjih sadnica i 10 tona semena žira, kao i više od 20.000 drvorednih sadnica. Ovim nizom akcija koje će Sekretarijat za zaštitu životne sredine sprovoditi i u narednim godinama uticaće se na podizanje kvaliteta životne sredine, kvalitet vazduha, ali i na povećanje pošumljenosti Beograda do 30 odsto.

Realizuje se i Program gašenja kotlarnica u objektima javne namene koji su u nadležnosti Grada Beograda. Do sada je 20 objekata, uglavnom škola, priključeno na sistem daljinskog grejanja, a ova aktivnost biće nastavljena i u narednim godinama.

Kako bi se smanjila emisija štetnih materija od saobraćaja, realizovan je Projekat smanjenja izduvne emisije vozila javnog prevoza na teritoriji Beograda uvođenjem sistema ECO-Driving, nabavljeno je pet električnih autobusa, 90 autobusa za javni gradski prevoz koji ispunjavaju Euro 5/EEV standard emisije, kao i 12 minibuseva za prevoz školske dece. Pored toga nastavlja se sa izgradnjom biciklističkih staza i proširenjem pešačkih zona.

Nakon velikih poplava 2014. godine, na delu stare deponije u Vinči pojavila su se klizišta deponovanog otpada. Zbog toga je Grad Beograd krajem 2018. godine započeo radove na izgradnji potporne građevine za stabilizaciju tog dela deponije koji su okončani u martu ove godine. Time se sprečava dalje nekotrolisano klizanja deponovanog otpada prema Dunavu, saošteno je iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

FOTO: pixabay.com

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Translate »