8. Polisa zdravstvenog osiguranja

Obavezno je i posedovanje polise osiguranja prilikom putovanja u inostranstvo, što se može potvrditi i na sajtu MSP. Iako nije učestala praksa da graničari iziskuju ovaj dokument na uvid, nemojte rizikovati i voditi se parolom „ma neće valjda mene“, jer ste svakako u obavezi da ga posedujete.

9. Saglasnost za putovanje dece u inostranstvu

Da bi dete koje ima 16 godina i manje prešlo granicu, bilo da putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, mora posedovati overenu saglasnost oba roditelja (ako zajednički vrše roditeljsko pravo) ili zakonskog zastupnika.

Ako samo jedan roditelj ima starateljstvo, dovoljna je samo njegova saglasnost.

Zanimljivo je da obaveza davanja saglasnosti za putovanje maloletnog deteta van granica Srbije kada je dete sudskom odlukom povereno jednom roditelju nije predviđeno Porodičnim zakonom, koji izričito kaže da je saglasnost drugog roditelja potrebna samo kada dete menja prebivalište.

Međutim, u praksi je malo drugačije jer granična policija i carinski organi traže ovu saglasnost prilikom prelaska granice, i to zbog velikog broja postupaka koji su u toku zbog otmica dece. Tako da se davanjem pismene saglasnosti drugog roditelja koji ne putuje izbegavaju nepotrebni nesporazumi između roditelja i sudski postupci.

Ova saglasnost se overava i poželjno je da se tačno navede u kom periodu ide dete, u koju zemlju i s kim.

U slučaju kada drugi roditelj ne želi da da saglasnost moguće rešenje je da se pokrene postupak za lišenje roditeljskog prava i to delimično samo u delu za davanje saglasnosti za putovanje deteta van zemlje.

10. Vaučer ili garantno pismo

Vaučer turističke agencije, koji dokazuje da imate rezervisan smeštaj, ili pismo rođaka ili prijatelja, koji preuzimaju odgovornost za vas, jedan su od obaveznih uslova.

– Garantnim pismom se vaš domaćin obavezuje da će snositi sve vaše troškove, smeštaja, u slučaju bolesti, ili drugih. Ipak, ima i država koje ne uvažavaju garantno pismo, i prvi parametar, odnosno keš, najvažniji je propis koji valja ispoštovati – svojevremeno je  rastumačio Aleksandar Seničić, direktor udruženja turističkih agencija Srbije (YUTA).

IZVOR: Blic

FOTO: Pixabay.com